Naše firma je členem CECHU klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a vlastníme osvědčení Národního památkového ústavu "tesař - specialista pro památkovou obnovu"

cech logo

Certifikat pamatky

Sídlo firmy

KROVYS s.r.o.
Třebíčská 319
588 56 Telč

Historické objekty

Posledních několik let se stále častěji věnujeme opravám historických a památkových budov, kde je při opravě krovů nutno dodržet dobové postupy a provedení prací a rovněž zachovat původní vzhled a ráz budovy.  Naši pracovníci na základě svých dlouholetých zkušeností a díky své zručnosti dokáží precizně a řemeslně provádět výměny na historických krovech tak, aby byl zachován postup provádění a rovněž vzhled provedených spojů, který odpovídá požadavkům památkové péče.
Nejdůležitějšími stavbami, kde jsme prováděli výměny dřevěných prvků na historických krovech, byl Lannerův dům v Telči, Konírna u zámku ve Slavkově – tak zvaná Napoleonská expozice. Již čtvrtým rokem provádíme postupnou opravu krovu v Klášteře Voršilek v Kutné Hoře.  Jeden z největších objektů, kde jsme prováděli opravu historického krovu, byl zámek ve Valticích. Zde se opravovala Jízdárna a Domek zahradníka Rovněž jsme se velkou měrou podíleli na výstavbě historického divadla, které je replikou původního barokního, to se bohužel nedochovalo, takže veškeré práce se prováděly podle dochovaných fotografií nebo dokumentace obdobných staveb. Tato stavba byla pro nás velkou výzvou, ale naši pracovníci zvládli díky svým zkušenostem veškeré práce v kvalitě požadované památkovou péčí a v termínu. Další výměny dřevěných prvků na historickém krovu prováděli naši pracovníci na státním hradě Bítov, na zámku v Brtnici a v Klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. Posledním velkým historickým objektem, kde provádíme opravu historického krovu, je zámeček Osov ve středních Čechách.

 

 

 Pohled do historického krovu  Mnohdy části trámů úplně chybí  I v takovém  stavu se mohou nacházet trámy v historickém krovu

 

 Takto a mnohdy ještě hůř...před započetím oprav památek  Příklad devastace krovu s historickými značkami  Břidlice  před výměnou

 

 Provedení výměny trámů  Detail výměny trámů  Detail výměny

 

 Výměna s příložkou  Tesařské výměny  Detail výměny

 

 Detail  Břidlice na střeše po opravě  Opravené trámy